Automatisering routeplanning Goededoelenbox

De Goededoelenbox heeft RPI data & informatie benaderd met de vraag of het opstellen van de routes die de Goededoelenbox dagelijks rijden sneller kan verlopen.

Op het moment dat het contact gelegd wordt halen zij een *.csv bestand uit hun softwarepakket met klanten. In het softwarepakket wordt iedere klant aan een route gekoppeld. Voor iedere dag worden een aantal routes ingepland, dus iedere dag worden er een aantal *.csv bestanden opgehaald. Deze worden vervolgens in Excel geopend en per klant genummerd. Vervolgens wordt het Excel bestand in een routeplanner geopend die vervolgens de route bepaald die gereden moet worden. Omdat er veel mutaties plaatsvinden in het klantenbestand dient deze handeling iedere keer plaats te vinden. Vervolgens wordt het Excelbestand met de juiste indeling weer geexporteerd naar Excel in de juiste routevolgorde. Dit Excelbestand wordt vervolgens in Word geimporteerd om er daarna adresetiketten van te printen die op de Goededoelenboxen worden geplakt. Aangezien deze handeling dagelijks meerdere moet worden uitgevoerd en het feit dat er veel mutaties plaatsvinden is dit een tijdrovend geheel.

RPI data & informatie heeft vervolgens een database gemaakt die gekoppeld is aan het *.csv bestand van het softwarepakket van de klanten. Met ‘één druk op de knop’ worden nu de routes bepaald en gegenereerd. Daarnaast is de database verder uitgebreid met medewerkergegevens, routegegevens en omzetoverzichten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website